Castricum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Castricum/Arms (crest) of Castricum

Het wapen van 1816
Wapen van Castricum/Arms (crest) of Castricum

Het wapen van 2003
CASTRICUM

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Noord Holland
Noordholland.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Gevierendeeld; het eerste en vierde van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud; het tweede en derde van zilver daarop 3 stekken van sijnople.
  • (2003) Gevierendeeld : I in azuur een omgewende leeuw van goud; in zilver drie eikels van sinopel; de naar beneden gerichte steel met één blaadje; III in zilver drie geplante stekken van sinopel; IV in sabel een leeuw van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816 en gewijzigd op 27 augustus 2003.

Het wapen werd als zodanig al gevoerd door Cornelis Geelvinck, die de heerlijkheid in 1664 verwierf. Het is niet bekend of het daarvoor al werd gevoerd.

In de eind 18e eeuwse Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver en op vele alfbeeldingen van het wapen van de familie Geelvinck wordt het wapen genoemd. De kleuren zijn pas vastgelegd in 1816. Historisch zijn diverse andere kleurcombinaties bekend, vooral van de leeuw, de drie 'stekken' zijn altijd groen. Vrijwel alle kleurenafbeelingen zijn inkleuringen van zwart-wit gravures, zie de versies onder. Dit soort inkleuringen zijn echter lang niet altijd correct, waardoor meerdere kleurencombinaties kunnen ontstaan. Betrouwbare afbeeldingen van het wapen van voor de 19e eeuw lijken er niet te zijn.

De betekenis van het wapen is echter onbekend. De voorgangers van Cornelis Geelvinck waren voor meer dan een eeuw ook heren van Heemskerk. Het is dus best mogelijk dat het wapen wat Geelvinck opnam, het gecombineerde wapen is van Heemskerk in I en IV en een oud heerlijkheidswapen van Castricum in II en III. Het kan ook zijn dat het de Hollandse leeuw is (rood op goud), aangezien tot Geelvinck de heerlijkheid een leen was van Holland. Tenslotte was de heerlijkheid in de 15e eeuw in het bezit van de familie Van der Leck(-van Polanen) die een zwarte leeuw in zilver voerden.

Bij de aanvraag van het gemeentewapen in 1813 voegde de gemeente waarschijnlijk geen beschrijving van de kleuren toe. De Hoge Raad van Adel verleende in dat geval de wapens in de Rijkskleuren, goud en blauw. Dat kan hier ook het geval geweest zijn.

Wat betreft de 'stekjes', die zouden dus een ouder heerlijkheidswapen van Castricum kunnen zijn. Gegevens daarover zijn er echter niet.

In het nieuwe wapen zijn elementen uit de wapens van de drie opgeheven gemeenten gecombineerd.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; Van Ollefen en Bakker, 1793; http://ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Plaats-Castricum-Heerlijke-Rechten.html


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,303
  • Waarvan afbeeldingen: 14,729

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site