Enkhuizen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ENKHUIZEN

Provincie : Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1979 Bovenkarspel (ged)

I : 26 juni 1816
" Van lazuur beladen met 3 haringen van zilver, geplaatst en fasce, gekroond van goud en verzeld van 3 sterren mede van goud, staande en pal, het wapen vastgehouden door eene staande vrouw."

NB : de vissen zijn omgewend, de sterren hebben 8 punten en de vrouw staat ter rechterzijde en houdt het schild vast mbv een lint van keel.

Wapen van Enkhuizen

Oorsprong/verklaring

Enkhuizen is ongeveer rond het jaar 1000 ontstaan. Het dorp verkreeg in 1355 van Graaf Willem van Holland stadsrechten. Waarschijnlijk is vrij snel daarna een zegel ontworpen. De oudste afdruk van een zegel van Enkhuizen dateert uit 1361 (afbeelding 1). Dit zegel vertoont drie staande haringen, waartussen twee zespuntige sterren. Het zegel is in ieder geval tot 1478 in gebruik geweest.

Enkhuz1.jpg

Het oudste zegel van Enkhuizen, waarop al drie haringen. (Uit De Lange, 1934)
Wapen van Enkhuizen

Het wapen in een 16e eeuws manuscript

De vissen op het zegel en het latere wapen slaan waarschijnlijk op de haringvangst, die in de Middeleeuwen verreweg de belangrijkste bron van bestaan was in de stad. Op latere zegels is de voorstelling 90 graden gedraaid, de vissen liggen nu horizontaal.

In 1583 verschijnt het eerste zegel met de haringen op een schild. Dit schild wordt vastgehouden door een naast het schild staande vrouw. Ook zijn de haringen nu omgewend ten opzichte van de oudere zegels. Pas bij de verlening van het wapen in 1816 worden de haringen weer terug gekeerd.

De kroontjes boven de koppen van de haringen komen niet op zegels voor. Wel zijn er 17e eeuwse afbeeldingen van het wapen bekend, waarbij de haringen gekroond zijn. Dergelijke afbeeldingen staan o.a. in de atlas van Blaeu. De kleuren zijn dan al zilver en azuur.

Enkhuizen2.jpg

Het wapen op de Zuiderspui 1 (bron)
Enhuizen3.jpg

Het wapen op de Breedstraat 81 (bron)
Arms (crest) of Enkhuizen

Het wapen op heraldische tegels
Arms (crest) of Enkhuizen

Arms (crest) of Enkhuizen

Wapen van Enkhuizen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Enkhuizen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Enkhuizen

Poststempel 1988

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De Lange, 1934