Graft-De Rijp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GRAFT-DE RIJP

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2015 Alkmaar
Toevoegingen : 1970 Graft, De Rijp

I : 16 november 1970
"Golvend doorsneden : I gedeeld : a in azuur 2 boven elkaar geplaatste zilveren haringen, gegeld van keel, met ieder boven de kop een gouden kroon met 3 bladeren, b van sinopel bezaaid met penningen van zilver, II in sabel een walvis van zilver, spuitend van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Graft-De Rijp

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit 3 elementen, Ia de haringvisserij, Ib de bootsgezellenbeurs en II de Groenland-visserij.

De haringvisserij was van groot belang, en ook in het oude wapen van De Rijp stonden 3 gekroonde haringen, echter van goud. Volgens een steen in het plaatselijke museum (daterend van voor de brand van 1654) moesten de haringen gekaakt zijn, wat wordt uitgebeeld door vlak achter de kieuwspleet een stukje ingewanden naar buiten te laten komen (gegeld).

De bootsgezellenbeurs was een instantie die er voor zorgde dat door piraten en zeerovers gevangen genomen plaatsgenoten vrijgekocht konden worden. De kleur groen is gekozen als symbool voor de landbouw en tevens ter herinnering aan het agrarische wapen van Graft. Deze beurzen bestaan overigens nog steeds, zij het met een andere bestemming.

De Groenland- of walvisvisserij was eveneens een belangrijke bron van bestaan in De Rijp. Niet alleen de directe visserij was van belang, maar ook waren in het dorp een groot aantal toeleveringsbedrijven (van oa scheepsbeschuit) gevestigd. Er is een verhaal dat de eerste Hollander die een walvis in open zee schoot en doodde uit De Rijp afkomstig was (ene Marten Michielse), althans volgens een plaatselijke kroniek uit 1699. De walvis is spuitend van keel om aan te geven dat het dier gewond is.

De gemeente had het wapen oorspronkelijk aangevraagd met haringen van goud, identiek zoals in het wapen van De Rijp. De Hoge Raad van Adel had tegen het ingediende wapen een tweetal bezwaren. Ten eerste wilde de Raad de haringen van zilver afgebeeld zien, overeenkomstig oude tekeningen. Ten tweede vond de Raad de herinnering aan Graft wat weinig. Voorgesteld werd om de koe met de boom uit het oude wapen van Graft gedeeld af te beelden met de haringen van De Rijp. Dit ontwerp was dus gewoon een samenvoeging van beide oude wapens. De gemeente wilde echter de herinnering aan walvisvaart en bootsgezellenbeurzen handhaven, maar ging wel akkoord met de wijziging van de kleur van de haringen. Het wapen werd vervolgens zonder verdere bezwaren verleend.

Wapen van Graft-De Rijp

Briefhoofd, +/- 1996


Literatuur: Bontekoe, 1971; Informatie gemeente Graft-De Rijp


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg