Grave

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Grave/Arms (crest) of Grave
GRAVE

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met 2 fasces van zilver verzeld van 8 meerlen, zoomsgewijs geplaatst, van hetzelfde en in het schildhart een burcht van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon met 15 parels, waarvan 12 op de band.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Grave ontstond als een heerlijkheid in het land van Cuijk. De heerlijkheid wisselde nogal eens tussen Gelre en Brabant en kwam uiteindelijk in 1549-50 definitief onder Brabant. Wanneer de stad precies is ontstaan is niet bekend, wel wordt in het begin van de 14e eeuw over een stad gesproken en een eeuw eerder over poorters.

Het oudst bekende zegel dateert uit de 14e eeuw en vertoont een van kantelen voorziene muur. Twee gebouwen steken boven de muur uit, het rechtse voorzien van kantelen, het linkse van een trapgevel. In het midden steekt er nog het dak van een kapel of kerk uit, op de top een lelie en ter weerszijden voorzien van banieren met het wapen van de heren van Cuijk. Het stadswapen wordt tot in de 17e eeuw voorgesteld als dat van Cuijk.

In de 17e eeuw verschijnt de burcht in het schildhart. Eveneens verschijnen in die tijd de kleuren blauw en wit. Tot die tijd waren de kleuren identiek aan Cuijk, namelijk keel op goud. Het wapen wordt zo bijvoorbeeld afgebeeld bij Le Roy in 1730. Het stadszegel uit de 17e eeuw vertoont het huidige wapen, gedekt door een gravenkroon (8+3). De stad voert in die tijd tevens twee omziende leeuwen als schildhouders.

In de Bataafse tijd werd het wapen gevoerd geplaatst tegen een lictorenbundel met bijl en geplaatst op een vrijheidshoed.

Afbeeldingen

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
Het wapen op zich werd hetzelfde gelaten, alleen werden een kroon met 15 parels en twee omziende leeuwen van goud, getongd en genageld van keel, als schildhouders toegevoegd.

De gemeente heeft nooit pogingen ondernomen het wapen te wijzigen.


Literatuur: vHam, 1984; Brekel, 1992; Roy, 1730


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site