IJlst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

IJLST

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Wijmbritseradeel (2011 Súdwest Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een schip van goud, zeilende op een zee van lazuur en goud. Het schild gedekt met een goude kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren en de officiële tekening geeft alleen een gouden zee.

Wapen van IJlst

Oorsprong/verklaring

Het wapen was vroeger een kogge ipv een driemaster. zoals in het huidige wapen. Het wapen is bekend sinds 1584, maar uit 1496 is een zegel met een kogge bekend. Op een tweede 16e eeuws zegel komt echter een soldaat voor met in de rechterhand een zwaard.

Ylstz1.jpg

Het oudste 15e eeuwse zegel van IJlst. (Uit Ewe, 1972)

De kogge is in de loop der jaren regelmatig van vorm veranderd. Uiteindelijk werd in 1818 een driemaster verleend. Omdat de kleuren niet bekend waren werd het wapen in rijkskleuren verleend. Volgens een volksverhaal zou het een schip zonder roer zijn en in het wapen geplaatst zijn, doordat een bepaalde kapitein altijd zijn schip zonder roer de haven in wist te varen.

De gemeente voerde sinds 1968 een afwijkende kroon op het wapen. In plaats van de vijfbladerige kroon werd de in Nederland ongebruikelijke muurkroon gebruikt. Dit wapen werd ook op bijvoorbeeld de gemeentelijke voertuigen aangebracht. Er is nooit een poging gedaan een dergelijke kroon officieel te krijgen.

Het wapen is opgenomen als hartschild in het nieuwste wapen van Wijmbritseradeel.

Wapen van IJlst

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van IJlst

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wymbritseradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van IJlst

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van IJlst

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van IJlst

Het wapen zoals door de gemeente gevoerd, met een foutieve muurkroon
Wapen van IJlst

Het wapen in de stad (bron)

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vdBergh, 1878; Dull tot Backenhagen, z.j.