IJlst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van IJlst/Arms (crest) of IJlst
IJLST

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met een schip van goud, zeilende op een zee van lazuur en goud. Het schild gedekt met een goude kroon. (NB : de kroon heeft 5 bladeren en de officiële tekening geeft alleen een gouden zee)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

Het wapen was vroeger een kogge ipv een driemaster. zoals in het huidige wapen. Het wapen is bekend sinds 1584, maar uit 1496 is een zegel met een kogge bekend. Op een tweede 16e eeuws zegel komt echter een soldaat voor met in de rechterhand een zwaard.

De kogge is in de loop der jaren regelmatig van vorm veranderd. Uiteindelijk werd in 1818 een driemaster verleend. Omdat de kleuren niet bekend waren werd het wapen in rijkskleuren verleend. Volgens een volksverhaal zou het een schip zonder roer zijn en in het wapen geplaatst zijn, doordat een bepaalde kapitein altijd zijn schip zonder roer de haven in wist te varen.

De gemeente voerde sinds 1968 een afwijkende kroon op het wapen. In plaats van de vijfbladerige kroon werd de in Nederland ongebruikelijke muurkroon gebruikt. Dit wapen werd ook op bijvoorbeeld de gemeentelijke voertuigen aangebracht. Er is nooit een poging gedaan een dergelijke kroon officieel te krijgen.

Het wapen is opgenomen als hartschild in het nieuwste wapen van Wijmbritseradeel.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBergh, 1878; Dull tot Backenhagen, z.j.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.901
  • Waarvan afbeeldingen: 14.327

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site