Idaarderadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

IDAARDERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Boarnsterhim (2014 naar 4 gemeenten)
Toevoegingen : -

I : 7 oktober 1818
"Van lazuur beladen met 2 halve manen van goud, paalsgewijze ruggelings boven elkander geplaatst; het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Arms (crest) of Idaarderadeel


Oorsprong/verklaring

De oorsprong of betekenis van dit wapen is niet bekend.

Idaarderadeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Idaarderadeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :