Klimmen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KLIMMEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 1982 Voerendaal
Toevoegingen : -

I : 24 december 1903
"Gevierendeeld : I en IV in azuur 9 lelien van goud, geplaatst in 3 rijen van 3, II en III in goud een dubbele adelaar van sabel, getongd en geklauwd van keel, de beide koppen omgeven door een kring van goud,de adelaar overtopt door de keizerlijke kroon van goud; over alles heen als hartschild van dit wapen (hetwelk dat is der voormalige Benedictijner abdij van Reims), het wapen der Heeren van Valkenburg, zijnde, in zilver een dubbelgestaarte leeuw van keel, gekroond en geklauwd van goud. Het schild gesteund tegen de daarachter geplaatste figuur van den H.Remigius, staande op een grasgrond, met gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in bisschoppelijk gewaad van zilver, waarover met gouden kruisjes versierd pallium van zilver, het hoofd gedekt door een mijter van zilver, met een kruis en omboordsel van goud, en omgeven door een nimbus van hetzelfde; in de rechterhand de H.Ampulla van goud, waarboven de legendarische duif van zilver; in de linkerhand een bisschopsstaf van goud."

Wapen van Klimmen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is dat van de Benedictijner abdij te Reims, gewijd aan de H. Remigius. Dit klooster had al in de 9e eeuw grondrechten in Klimmen, Schimmert en Meerssen.

Klimmen had een eigen schepenbank, die ressorteerde onder de proosdij te Meerssen. Onder de schepenbank vielen ook Hulsberg en Schimmert. De schepenbank trok zich echter weinig van de proosdij aan. Het gebied van de abdij hoorde tot het land van Valkenburg. De schepenbank had in ieder geval in de 15e eeuw geen zegel, zoals in verschillende akten staat vermeld. In de 16e eeuw is wel een zegel aangeschaft, zoals blijkt uit akten sinds 1546. Op het zegel staat een heilige, waarschijnlijk St. Remigius, de kerkpatroon, met in de linkerhand een bisschopsstaf en in de rechter een kelk. Voor de heilige staat een schildje met een leeuw. Aan het eind van de 16e eeuw komt een nieuw zegel in gebruik, met een vergelijkbare voorstelling. De leeuw is duidelijk gekroond en dubbelstaartig, de leeuw van Valkenburg dus.

De gemeente heeft echter als wapen niet alleen St. Remigius met Valkenburg gekozen, maar verkoos de leeuw van Valkenburg te plaatsen op het wapen van de abdij van St. Remigius te Reims. Dit wapen is vergelijkbaar met de andere wapens die onder deze abdij vielen, namelijk Meerssen en Schimmert.

Wapen van Klimmen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Sierksma, 1962