Voerendaal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

VOERENDAAL

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1982 Klimmen, Valkenburg-Houthem (ged, 1940 Schin op Geul (1878 Strucht), Houthem (ged), Valkenburg (Li), Oud Valkenburg, Wijlre (ged))

I : 13 november 1896
"Gedeeld : I in goud de H.Laurentius, staande op een lossen grasgrond, handen en gelaat van natuurlijke kleur, het hoofd omgeven door een nimbus van goud, gekleed in een toga van zilver, waaroverheen eene met goud afgezette diaconale tunica van keel, houdende in de rechterhand een rooster van sabel, in de linkerhand een evangeliarum van goud, II in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en geklauwd van goud."

Voerendaal.hag.jpg

II : 4 januari 1983
"Gedeeld : I in goud de H.Laurentius van natuurlijke kleur, schuin links gewende, het hoofd omgeven door een nimbus van goud, gekleed in een toga van zilver, waaroverheen een tunicas van keel, waarop een kruis van goud, houdende in de rechterhand een evangeliarum van goud, en in de linkerhand een rooster van sabel bij de voet. II in zilver een gekroonde dubbelstaartige leeuw van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Voerendaal/Coat of arms (crest) of Voerendaal

Oorsprong/verklaring

Voerendaal heeft vrijwel altijd onder Heerlen geressorteerd, alleen van 1627-1634 was het in bezit van Willem van Cortenbach. Daarna kwam het wederom aan Heerlen. Pas in 1777 kreeg Voerendaal zijn eigen bestuur.

Het wapen is dan ook opgebouwd uit de leeuw van Valkenburg; Heerlen vormde een van de hoofdschepenbanken van Valkenburg. Voerendaal vormde dus eveneens een onderdeel van het land van Valkenburg. De H. Laurentius is de kerkpatroon. De gemeente had in eerste instantie het wapen gespiegeld aangevraagd. De Hoge Raad van Adel ging in die tijd echter uit van het principe dat de parochieheilige op de ereplaats (=eerste veld) diende te staan en draaide de voorstelling dus om.Na de samenvoeging met Klimmen en delen van Valkenburg-Houthem, werd in eerste instantie getracht de wapens samen te voegen.

Als extra symbool wilde men ook het wapen van Paus Leo IX toevoegen, die in 1049 de kerk in Voerendaal had gewijd (de enige kerk in Nederland die door een paus is ingewijd). Aangezien de paus niet over een wapen beschikte, werd gekozen voor de pauselijke symbolen. Het wapenvoorstel was dan in I de tiara en sleutels, in II de dubbele gekroonde adelaar uit het wapen van Klimmen, in III de lelies uit het wapen van Klimmen en in IV de leeuw uit het oude wapen, zie tekening.

Voerendaal2.jpg

Het voorstel van 1982.

De Hoge Raad van Adel vond dit ontwerp te druk en overladen en kwam met een ontwerp om de Valkenburgse leeuw te laten vergezellen door de symbolen van St. Laurentius en St. Remigius, een rooster en een ampul. De gemeenteraad zag dat echter niet zitten. Een nieuw ontwerp bestond uit diagonale balken, rood (voor Voerendaal), blauw (voor Klimmen) en twee gouden balken die de twee oude ROmeinse wegen door het gebied moesten voorstellen. Als hartschild werd de leeuw van Valkeburg opgenomen. De gemeentraad ging ook hiermee niet accoord. Uiteindelijk werd besloten het oude wapen maar te handhaven.

Wapen van Voerendaal/Coat of arms (crest) of Voerendaal

Briefhoofd, +/- 1990


Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900; brievenboek HRvA 1896; Geulrand 3, juli 1983, 18-19.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,303
  • Waarvan afbeeldingen: 14,729

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site