Leeuwarden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LEEUWARDEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged)); 2018 Leeuwarderadeel, Littenseradiel (gedeeltelijk, 1984 Baarderadeel, Hennaarderadeel)

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen van Leeuwarden

Oorsprong/verklaring

Waarschijnlijk een sprekend wapen.

Van den Bergh noemt 4 zegels, het eerste uit 1390, waarop een kerk met 3 gedekte torens met kruisen, voor de middelste een klok; op het dak van de kerk een Agnus dei, rechts daarvan een zespuntige ster, onder de kerk een liggende leeuw. Het tweede uit 1492, waarop een Gothische tempel met 3 nissen, in de middelste een gekroonde zittende Maria met Christus, in de rechter een staande krijgsman in Spaanse kledij, met een getrokken zwaard in de rechterhand, terwijl een hond tegen hem opspringt, in de linker nis een gekroonde vrouw met loshangend haar, een St.Andrieskruis op de borst en in de linkerhand een zwaard met de punt naar beneden. Onder de nis het wapen. Het derde uit 1515 waarop een kerk als in het eerste zegel, met de leeuw en ter weerszijden een lelie. Het vierde uit de 16e eeuw, waarop de kerk, maar nu de leeuw op een schild.

Wapen van Leeuwarden

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Leeuwarden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Leeuwarden.tile.jpg

Het wapen op heraldische tegels
Leeuwarden1.tile.jpg


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878