Skarsterlân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


SKARSTERLÂN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Doniawerstal (ged), Haskerland (ged) (1934 Schoterland (ged)), Utingeradeel (ged)

I : 30 augustus 1984
"Doorsneden : I in azuur een springende haas van goud II in goud een rechterarm van natuurlijke kleur, gekleed van keel, komende uit de rechterschildrand en houdende een omgekeerde rijksappel van azuur met een breedarmig kruis van sabel, dat tussen de vingers doorsteekt. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Skarsterlân

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van Doniawerstal en Haskerland, waarbij de kleuren zijn aangepast (zie aldaar).

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Aldehaske, De Jouwer, Langwar, Rottum.

Wapen van Skarsterlân

Briefhoofd, +/- 1995


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :