Jouwer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DE JOUWER - JOURE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In azuur een korenschoof van goud, ter weerszijde vergezeld van drie paalsgewijs geplaatste eikels van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Jouwer/Coat of arms (crest) of Jouwer

Oorsprong/verklaring

Het wapen dateert uit de 17e eeuw en komt voor op een deur van de Hervormde kerk ter plaatse, gebouwd in 1644. In latere afbeeldingen komt ook een doorsneden wapen voor (zilver-zwart of blauw-goud) met daarop drie haver-aren. Uiteindelijk is echter besloten het oudste wapen in ere te hestellen.


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,900
  • Waarvan afbeeldingen: 14,326

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site