Vlaardingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VLAARDINGEN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1941 Vlaardinger Ambacht (ged, 1855 Zouteveen)

I : 24 juli 1816
"Van goud beladen met een klimmende leeuw van keel. Het schild gedekt met eene gouden kroon bezet met 13 paarlen en vastgehouden door 2 griffioenen."

Wapen van Vlaardingen

Oorsprong/verklaring

Het wapen met de leeuw is voor Vlaardingen pas bekend sinds de 17e eeuw. De oudste afbeelding dateert uit 1618 en staat op de Groothoofdspoort te Dordrecht. Sindsdien is het wapen feitelijk niet meer gewijzigd. Wel komen er diverse varianten voor, die te wijten zijn aan de grote overeenkomst met het wapen van Holland. De verschillen bestonden oa uit het voeren van een gekroonde leeuw of in verschillen in de kleuren.

De griffioenen verschijnen in het begin van de 17e eeuw en worden in 1650 op een gevelsteen van het in dat jaar gebouwde stadhuis aangebracht. Ook de griffioenen zijn in de latere tijden niet gewijzigd. Andere schildhouders zijn niet bekend, al wordt het wapen in de 17e eeuw nog wel eens afgebeeld in een zogenaamde Hollandse Tuin (zie ook Geertruidenberg).

Wapen van Vlaardingen

Het wapen in een boek uit 1617.
Wapen van Vlaardingen

Het wapen in een Hollandse Tuin, 1653 (Uit Postma, fig 3)
Zegel van Vlaardingen

19e eeuws zegel van Vlaardingen
Zegel van Vlaardingen

19e eeuws zegel van Vlaardingen
Wapen van Vlaardingen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Vlaardingen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Vlaardingen

Het wapen op een HEMA lucifersetiket
Wapen van Vlaardingen

Het wapen op een Willem II bandje

Het wapen is echter waarschijnlijk veel ouder dan de 17e eeuw. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat de leeuw afgeleid is van de Hollandse leeuw. Al op de oudste zegels van de stad (daterend uit de 14e eeuw) komt een leeuw voor. De stad stond altijd onder grote invloed van de graven van Holland en het is dus logisch dat hun wapensymbool op de zegels werd gebruikt.

De verschillende Middeleeuwse zegels vertonen dezelfde voorstelling, namelijk een koggeschip. Op het grootzegel staan verder een leeuw en een lelie. Ook op de volgende serie zegel, gesneden in de 16e eeuw, komt dezelfde voorstelling voor. Pas aan het eind van de 18e eeuw verschijnt het wapen op de zegels.

Zegel van Vlaardingen

Het grootzegel uit 1e helft 14e eeuw (Archief Vlaardingen)

Na inlijving bij het Franse keizerrijk werd aan Vlaardingen het recht verleend (op 14 april 1813) het wapen te vermeerderen met een vrijkwartier voor de steden van de tweede klasse. Dit vrijkwartier vertoonde een gouden N op een blauwe ondergrond. Of dit wapen ooit is gebruikt is me niet bekend.

Bij de aanvraag werd in 1813 ook om een spreuk gevraagd, namelijk Grijpt naar 't eeuwig leven (1Tim 6:12). Deze spreuk werd echter niet door de stad gebruikt, maar kwam voor op het kerkelijk zegel van Vlaardingen.

Wapen van Vlaardingen

Het wapen gebruikt als helmteken van de politie.
Wapen van Vlaardingen

Briefhoofd, +/- 1955
Wapen van Vlaardingen

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Vlaardingen

Wapen van Vlaardingen

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Vlaardingen

Het wapen in de stad (bron)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Postma, 1966; Campardon, 1889