Vlaardingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Vlaardingen/Arms (crest) of Vlaardingen
VLAARDINGEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van goud beladen met een klimmende leeuw van keel. Het schild gedekt met eene gouden kroon bezet met 13 paarlen en vastgehouden door 2 griffioenen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Het wapen met de leeuw is voor Vlaardingen pas bekend sinds de 17e eeuw. De oudste afbeelding dateert uit 1618 en staat op de Groothoofdspoort te Dordrecht. Sindsdien is het wapen feitelijk niet meer gewijzigd. Wel komen er diverse varianten voor, die te wijten zijn aan de grote overeenkomst met het wapen van Holland. De verschillen bestonden oa uit het voeren van een gekroonde leeuw of in verschillen in de kleuren.

De griffioenen verschijnen in het begin van de 17e eeuw en worden in 1650 op een gevelsteen van het in dat jaar gebouwde stadhuis aangebracht. Ook de griffioenen zijn in de latere tijden niet gewijzigd. Andere schildhouders zijn niet bekend, al wordt het wapen in de 17e eeuw nog wel eens afgebeeld in een zogenaamde Hollandse Tuin (zie ook Geertruidenberg).

Het wapen is echter waarschijnlijk veel ouder dan de 17e eeuw. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat de leeuw afgeleid is van de Hollandse leeuw. Al op de oudste zegels van de stad (daterend uit de 14e eeuw) komt een leeuw voor. De stad stond altijd onder grote invloed van de graven van Holland en het is dus logisch dat hun wapensymbool op de zegels werd gebruikt.

De verschillende Middeleeuwse zegels vertonen dezelfde voorstelling, namelijk een koggeschip. Op het grootzegel staan verder een leeuw en een lelie. Ook op de volgende serie zegel, gesneden in de 16e eeuw, komt dezelfde voorstelling voor. Pas aan het eind van de 18e eeuw verschijnt het wapen op de zegels.

Op de 7e van de Zomermaand (juni) van 1810 was bij schrijven van Koning Lodewijk Napoleon de stad bevestigd in het voeren van het oude stadswapen.

Bij de aanvraag werd in 1816 ook om een spreuk gevraagd, namelijk Grijpt naar 't eeuwig leven (1Tim 6:12). Deze spreuk werd echter niet door de stad gebruikt, maar kwam voor op het kerkelijk zegel van Vlaardingen.

Afbeeldingen


Literatuur: Postma, 1966; Servaas van Rooijen, 1885


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site