Ameland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Ameland/Arms (crest) of Ameland
AMELAND

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Fryslân (Friesland)
Frieslan.jpgLoading map...
Official blazon
Dutch In de lengte doorsneden, de regter helft van goud, beladen met 2 zwarte dwarsbalken van de regter boven naar de linker beneden hoek nederdalende; de linkerhelft van azuur beladen met een wasschende maan van zilver. (NB : niet beschreven is een gouden kroon met 5 bladeren)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

Het wapen wordt als heerlijkheidswapen gevoerd sinds het einde der 15e eeuw. De oorsprong van het wapen is echter ouder en is afgeleid van het wapen van de eerste bekende hoofdman van Ameland, Ritske Jelmera Cammingha (ook Ritske van Jelmera) (1383-1450). Hij voerde al een wapen met drie balken en in een blauwe schildvoet een wassenaar. De wassenaar stond echter naar (heraldich) links gewend. Zo werd de wassenaar ook tot in de late 18e eeuw gevoerd door de verschillende bezitters van het eiland. In de loop der jaren kreeg de wassenaaar steeds meer plaats op het wapen en werden de beide symbolen verschillend op de velden afgebeeld (naast erlkaa, onder elkaar of in kwartieren).

Bij de verlening van het wapen in 1818 ging de Hoge Raad uit van het heraldische principe dat figuren in een doorsneden veld elkaar 'aankijken'. Derhalve staat de maan naar de balken (naar heraldisch rechts) gewend. In 1958 pleitte de gemeenteraad voor dat het gemeentewapen werd hersteld met de maan afgewend. De gemeenteraad heeft dit voorstel echter nooit ingediend bij de Hoge Raad van Adel en het wapen is dus ook nooit gewijzigd.

Hoewel niet heraldisch beschreven, is het wapen in de loop der tijden ook wel afgebeeld met een zogeheten gezichtswassenaar in plaats van een gewone halve maan.

Volgens een volksoverlevering zouden de schuinbalken de balken voorstellen, die de Amelanders op Terschelling hadden geroofd om er een galg van te maken. Hierop slaat ook het volgende rijmpje:

De Amelander schalken,
stolen 3 balken,
des 's avonds in de maneschijn,
daarom zal dit hun wapen zijn.

Het wapen komt ook voor in het wapen van het Waterschap De Amelander Grieën.

Afbeeldingen

In 1982 was er op Ameland veel discussie over het al dan niet toestaan van naaktrecreatie. Hierop ontwierp de wethouder van buurgemeente Schiermonnikoog een nieuw wapen en rijmpje :

Ameland2.jpg
Drie Amelander schalken,
verboden eens het zwalken,
van bloterikken in de zonneschijn,
daarom zal dit voortaan hun wapen zijn.

De gemeente Ameland speelde mee met deze grap en liet het wapen, voor één keer, afdrukken op briefpapier.

Literatuur: Sierksma, 1962; Leeuwarder Courant, 7 maart 1958; Trouw 12-11-1982; beschrijving van oude wapen https://www.amelanderhistorie.nl/


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.318
  • Waarvan afbeeldingen: 14.744

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site