Berkenrode

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

BERKENRODE

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1857 Heemstede
Toevoegingen : -

I : 22 oktober 1817
" Zijnde van keel beladen met een leeuw alternerende gekwartileerd van sabel en zilver en voorts gedekt met een kroon van goud."

Wapen van Berkenrode/Arms (crest) of Berkenrode

Oorsprong/verklaring

Het hof Berkenrode wordt door Floris V in 1284 geschonken aan een zekere Jan, schepen te Haarlem. Hij noemde zich sindsdien Van Berckenrode. Ook zijn nageslacht was in het bezit van Berkenrode en tevens schepen of burgemeester van Haarlem. In 1466 wordt het leengoed een ambachtsheerlijkheid. De eerste ambachtsheer is Gerrit van Berckenrode. De familie blijft in het bezit van Berkenrode tot 1618, toen het overging in handen van de familie Van Alkemade. Waar het wapen vandaan komt is niet bekend. Wel werd het al vele eeuwen gevoerd door de Van Berckenrodes, maar de oorsprong van de gevierendeelde leeuw is niet bekend. De latere heren uit het geslacht Van Alkemade van Berkenrode vierendeelden hun eigen wapen (zie Alkemade) met dat van de Van Berkenrodes. In de 18e eeuw werd het oude familiewapen als heerlijkheidswapen gevoerd.

Op 11 maart 1818 werd hetzelfde wapen eveneens verleend aan de heerlijkheid Berkenrode.

De gemeente zou overigens eerst in 1852 opgeheven worden, maar de gemeenteraad maakte daartegen bezwaar. Niet tegen de opheffing op zich, maar meer tegen het feit dat Heemstede grote schulden had, die pas in 1856 afgelost zouden zijn. De gemeente Berkenrode weigerde voor deze schulden te betalen. Hiermee werd rekening gehouden en werd Berkenrode per 1/1/1857 opgeheven.

Berkenrode.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Berkenrodeh.hag.jpg

Het wapen van de heerlijkheid


Literatuur: Beelaerts van Blokland, 17??; Van Duinen, 1957


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,217
  • Waarvan afbeeldingen: 12,963

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site