Daarsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

DAARSUM / DEERSUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapenis bekend:

Arms (crest) of Daarsum


Oorsprong/verklaring

Het wapen staat in de windvaan op het koor van de kerk. Als kleur is het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem genomen: rood en wit.


Literatuur: De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,900
  • Waarvan afbeeldingen: 14,326

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site