Halderberge

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Halderberge/Arms (crest) of Halderberge
HALDERBERGE

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch Doorsneden : I in zilver een burcht van keel, staande op de doorsnijdingslijn, tussen twee geplant ebomen van sinopel; II in sinopel drie eenden van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 8 september 1997.

De totstandkoming van dit wapen is zeer moeizaam verlopen. In eerste instantie stelde de Hoge Raad van Adel voor om een burcht op een heuvel op te nemen, vergezeld van drie maliën. De burcht is afkomstig uit het oude wapen van Hoeven, de berg zou sprekend zijn voor de nieuwe gemeentenaam. De drie maliën zouden de drie opgeheven gemeenten symboliseren. De malie was afkomstig uit het wapen van het markiezaat van Bergen op Zoom en kwam ook voor in het wapen van Oudenbosch.

De gemeente daarentegen, wilde een gevierendeeld wapen, met in ieder kwartieer een (deel van een) van de oude gemeentewapens. Dit leidde tot een serie gecompliceerde ontwerpen, die echter noch door de gemeente, noch door de Hoge Raad van Adel werden geaccepteerd.

Het huidige wapen is min of meer een compromis. De burcht uit het wapen van Hoeven en de bomen van Oudenbosch zijn opgenomen in de bovenste helft, de vogels zijn afkomstig van het wapen van Oud- en Nieuw Gastel.

Afbeeldingen

Literatuur: Van Ham, 1998


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.521
  • Waarvan afbeeldingen: 14.943

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site