Hoogezand

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HOOGEZAND

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1949 Hoogezand-Sappemeer (2018 Midden Groningen)
Toevoegingen : 1821 Windeweer

I : 3 december 1902
"Op een met liggende blokken van sabel bezaaid veld gouden een tandrad van sabel, en een schildhoofd van keel, beladen met een klinkhamer, geflankeerd door 2 breeuwhamers van goud. Het schild gedekt door een kroon van 3 bladen en 2 paarlen."

Wapen van Hoogezand/Coat of arms (crest) of Hoogezand

Oorsprong/verklaring

De blokken duiden op de turfwinning, de hamers op de scheepsbouw en industrie en het rad op de machinebouw ter plaatse.

De voornaamste bron van bestaan in Hoogezand was de turfwinning. Het gebied was tot aan het begin der 17e eeuw nagenoeg onbewoond. In 1648 worden noch Hoogezand, noch Sappemeer vermeld op een kaart van Cornelis Edkens. Het veen in dit gebied behoorde aan de stad Groningen, die het door groepen rijke burgers liet afgraven. Aan het begin van de 17e eeuw gaf de stad opdracht een kanaal te graven vanaf het Foxholster Meer naar het Sappemeer. Dit was niet eenvoudig, aangezien er door het Hooge Zandt gegraven moest worden. In 1617 werd het Sappemeer bereikt. In het turf ontstonden allerlei kleine woonkernen, die langzamerhand groeiden in betekenis. Hoogezand kreeg een eigen kerk in 1669 en werd een zelfstandig dorp. Na afgraving van de turf werden de voornaamste bestaansbronnen de landbouw (aardappelen) en de scheepsbouw, rond 1800 waren er 37 scheeptimmerwerven in de gemeente. Rond 1900 kwam kortstondig de machinebouw tot grote bloei.

De kroon op het wapen was een teken dat de gemeente voor 1795 vertegenwoordigd was in de landdag van de provincie Groningen

Wapen van Hoogezand/Coat of arms (crest) of Hoogezand

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Jonker et al, 1978; Pathuis, 1953


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site