Meerlo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MEERLO

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1969 Meerlo-Wanssum (2010 Horst aan de Maas, Venray)
Toevoegingen : -

I : 7 november 1886
"Van lazuur beladen met het beeld van den H.Johannes-den-Dooper, omhangen met een kemelsharen kleed, alles van goud, houdende in de rechterhand een herdersstaf en met de linker een tegen hem opspringend lam streelende, insgelijks van goud, ter rechter zijde de letter L en ter linkerzijde de letter H, beiden van goud."

NB : het geheel op een grond van goud

Wapen van Meerlo/Coat of arms (crest) of Meerlo

Oorsprong/verklaring

De gemeente Meerlo is opgebouwd uit de heerlijkheden Meerlo, Blitterswijk en Swolgen. Het wapen is echter afgeleid van het zegel van de schepenbank van Meerlo.

Meerlo was reeds bekend in de 13e eeuw, een schepenbank is bekend sinds 1468. Deze schepenbank beschikte echter tot de 17e eeuw niet over een eigen zegel. Het oudste zegel, bekend sinds 1651, vertoont de parochieheilige, de H.Johannes de Doper, met naast zich een lam. Er komt geen wapen op het schild voor. Geen van de wapens van de diverse geslachten is dus als heerlijkheidswapen gebruikt.

Meerloz.jpg

Het zegel van de schepenbank Meerlo (Uit: Frankewitz en Venner, 1987, zegel nr 86).

Op het zegel komen al de letters L en H voor. De oorsprong van deze letters is niet bekend. Druif vermeldt dat het misschien SH is geweest en daarmee de initialen van Sint Hieronymus. Hij vermeldt niet de betekenis van deze heilige voor de plaats. Sierksma noemt het de initialen van een van de heren van Meerlo uit het geslacht van Hatzfeldt. Dit laatste is echter onlogisch, aangezien het zegel een eeuw ouder is dan de heren avn Meerlo uit dit gesklacht.

Ook Blitterswijk en Swolgen hadden een eigen zegel. Op beide zegels stond de parochieheilige. De afbeeldingen van deze zegels zijn niet verwerkt in het gemeentewapen.


Literatuur: vdBergh, 1878; Sierksma, 1962; Druif, 1966; Frankewitz en Venner, 1987; Eversen en Meulleners, 1900.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,236
  • Waarvan afbeeldingen: 12,982

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site