Oostwaard

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


OOSTWAARD (Heerlijkheid)

Provincie : Utrecht

Verleend : 27 april 2007
"In azuur een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van keel, staande op een grasgrond van sinopel."

Wapen van Oostwaard

Oorsprong/verklaring

Onderzoek door de Hoge Raad van Adel had reeds aangetoond dat het wapen, dat een zwaan vertoont, in oorsprong een familiewapen was, toebehorende aan Abraham Croock, die de heerlijkheid in het midden van de achttiende eeuw, via een huwelijk met diens dochter, had verworven van Pieter Antonie de Lespaul. Interessant in dit verband was dat de Amsterdamse familie Croock oorspronkelijk de naam Swaen bleek te hebben gevoerd, zodat er sprake is van een zogeheten sprekend wapen.Het wapen werd al voor de heelrijkheid gebruikt in 1745.

Het heerlijkheidswapen onderscheidt zich in detail van het familiewapen doordat de zwaan, overeenkomstig de afbeelding in het wapenboek van 1745, op een grasgrond is geplaatst. Het draagt geen kroon aangezien dit voorbehouden is aan lichamen met een publiekrechtelijke status.


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,300
  • Waarvan afbeeldingen: 14,726

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Index of the site


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,300
  • Waarvan afbeeldingen: 14,726

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Index of the site


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,300
  • Waarvan afbeeldingen: 14,726

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site