Rijckholt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


RIJCKHOLT

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1943 Gronsveld (1982 Eysden, Margraten (2011 Eijsden-Margraten))
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Rijckholt was een kleine rijksheerlijkheid, bekend sinds het midden der 12e eeuw. De toenmalige heer was Winand van Gronsveld.De heerlijkheid was gedurende de eeuwen in handen van de volgende families, die het door vererving of aankoop hadden verkregen : De Houffalize, Van Bolland (tot 1395), Van de Weyer, Van Vlodrop (tot 1596), Van Lijnden, Van Scharemberg, Van Vlodrop, Van Bongart, Van Wylick (tot 1683), en tenslotte de Bonhomme (later genaamd Bounam de Ryckholt) tot 1793. In Rijckholt bestond een hoge schepenbank onder Aken.

De schepenbank zegelde onder de Van Vlodrops met de H.Rombout als schildhouder bij het wapen van Van Vlodrop, later fungeert hij achter het schild staande als schildhouder voor het wapen van De Bounam. De H.Rombout was niet de parochieheilige (Rijckholt viel onder Gronsveld, met St.Maarten), maar in het kasteel was er een kapel aan hem gewijd. De gemeente Rijckholt heeft nooit een poging gedaan een eigen wapen te voeren.

Ryckholtz1.jpg

Zegel van de heerlijkheid (jaartal onbekend)


Literatuur: Van Hall, 1984


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,300
  • Waarvan afbeeldingen: 14,726

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site