Sint Annaland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Sint Annaland/Arms (crest) of Sint Annaland
SINT ANNALAND

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur, beladen met het beeld van Sint Anna, staande op een terras, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817.

Dit sprekende wapen werd in een brief van 4 maart 1815 door de burgemeester alsvolgt verklaard:
"..dat in den jaare van 1532 door zekere Anna van Bourgondien, Vrouwe van Ravensteyn, Wijnendale etc, etc, deze polder en schorren zijn ingedijkt geworden en door gezegde Anna van Bourgondien uitgegeven is, die daar tenzelven daage eene kerk heeft gestigt, die zij aan de heilige Sint Anna heeft toegewijd (daar zij van het Roomsche geloof was). Voorts heeft zij aan die plaats met zinspeling op die Sint Anna het wapen gegeven eener vrugtbaare en steeds voorttelende vrouw, hetwelk dan tot heeden is gebruikt."

Als kleuren werden aangegegven Koningskleur op grasgrond, dwz goud op groen, het is echter in blauw verleend.

Anna van Bourgondie heeft de kerk echter niet zelf gesticht; zij was al in 1508 overleden en de kerk was dus pas in 1532 gesticht. Wel had zij al in 1475 toestemming gekregen het gebied te bedijken. Ze kan dus wel als stichtster van Sint Annaland worden aangemerkt.

In de Cronijk van Zeeland (1696) wordt als wapen een veld van keel met een achtpuntige ster van goud gegeven. Dit wapen zou een verband kunnen hebben met Kralingen, maar een relatie is niet bekend. Een andere verklaring van de ster is dat het een verbastering is van het wapen van Kleef (een karbonkel van goud op een veld van keel, vgl Uden en Zevenaar). Anna van Bourgondie was namelijk getrouwd met Adolf van Kleef. Na de reformatie was de beeltenis van de H. Anna niet meer acceptabel en werd misschien teruggegrepen op een ander wapen dat verband hield met Anna van Bourgondie. Hierbij kan de karbonkel zijn gewijzigd in een ster.

Het wapen met de ster is verder overigens niet bekend; de heerlijkheid voerde in de 18e eeuw een zegel met daarop de H. Anna. Dit zegel heeft model gestaan voor het latere gemeentewapen.

Afbeeldingen

Literatuur: Smallegange, 1696; Van den Bergh, 1878; Van der Meulen, 1889; Brief Hoge Raad van Adel , dd 22-02-1996


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site