Susteren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

SUSTEREN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2003 Echt-Susteren
Toevoegingen : 1982 Nieuwstadt, Roosteren

I : 8 november 1820
"Van rood, beladen met 2 zwarte vrouwbeelden, verbeeldende 2 gezusters, houdende beide in de linkerhand een vogel en in de regterhand de eene een rozenkrans en de tweede een palmtak."

NB : het schild is omboord van goud en in de schildvoet en het schildhoofd staat een penning/koek van sabel. De linkervrouw heeft de palmtak, de rechter de rozenkrans.

Wapen van Susteren

II : 7 september 1984
"In azuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; in een schildvoet van zilver een uitkomende tak met 3 elzeproppen van sinopel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en gehouden door 2 vrouwen van natuurlijke kleur met lang golvend haar, afhangende over de bovenarmen, gekleed in een onderkleed van keel en een bovenkleed van azuur, naar gothische stijl geplooid en over de voeten afhangend, met een omrande golvende hoed van zilver en op de buitenste hand een valk van sabel, de beide valken toegewend, gebekt, geklauwd en gebeld van goud, gebonden met 2 omlaaghangende riemen van keel, eindigende in de knopen."

Wapen van Susteren

Oorsprong/verklaring

Susteren is ontstaan rond een al in de 8e eeuw gesticht klooster. In eerste instantie een monnikkenklooster. Dit klooster werd door de Noormannen verwoest, maar vrij snel erna weer opgebouwd. Het was nu echter een nonnenklooster geworden. De naam Susteren werd overigens al ver voor de stichting van het nonnenklooster gebruikt en stamt van een Keltisch woord. Het klooster heeft tot in de 18e eeuw bestaan.

Het dorp rond het klooster verkreeg in 1276 stadsrechten van Reinoud I van Gelre. Gelijktijdig is toen ook een stadszegel gesneden. Dit zegel vertoont twee vrouwen, met tussen zich in het oude wapen van Gelre (een leeuw van goud op een veld van azuur, bezaaid met gouden blokjes). Het zijn overigens duidelijk geen religieuzen ! Het contrazegel vertoont alleen het wapen van Gelre, geplaatst op een gothische roos. Het is niet ondenkbaar dat het wapen is afgeleid van het oude wapen van het klooster. Er is een afdruk van een, waarschijnlijk 12e eeuws, zegel bekend uit 1346, waarop twee vrouwen een niet meer herkenbaar wapen vasthouden. Het wapen van Gelre zou dan het oude wapen hebben vervangen.

Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Het grootzegel van 1276
Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Het contrazegel
Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Zegel van 1385 (zonder wapen!)

Het tweede zegel van Susteren dateert uit het einde van de 14e eeuw en vertoont twee vrouwen, beide met een valk op de hand. Een wapenschild ontbreekt. Ook hier zijn beide vrouwen geen religieuzen. Het zijn waarschijnlijk de beide schildhoudsters uit het oudere zegel.

In de Franse tijd voerde de gemeente zegels met de Vrijheidsmaagd of de Franse adelaar, niet met enig wapen.

Bij de aanvraag van het wapen in 1818 werd teruggegrepen op het tweede zegel. Omdat de burgemeester waarschijnlijk in de veronderstelling leefde met een sprekend wapen van doen te hebben, werden de beide vrouwen afgebeeld als nonnen. Ook werd het kettinkje waaraan de valk zat omschreven als een rozenkrans. De vogel is bij de ander non verdwenen en vervangen door een palmtak.

In het nieuwe wapen is feitelijk het oude wapen uit 1276 in ere hersteld, waarbij in de schildvoet de elzentakken afkomstig zijn van Nieuwstadt. De beide schildhoudsters zijn overeenkomstig het tweede zegel van de stad Susteren.

Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Het wapen op een envelop 1980
Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Het wapendiploma van 1984
Wapen van Susteren/Coat of arms (crest) of Susteren

Briefhoofd, +/- 2000


Literatuur: Roozen, 1959; Eversen en Meulleners, 1900; Schutte, 1985c; Frankewitz en Venner, 1987.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site