Texel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Texel/Arms (crest) of Texel
TEXEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgLoading map...
Official blazon
Dutch Van goud, beladen met 2 springende geaffronteerde leeuwen van keel, staande op den arm van een omgekeerd anker. (NB : Het anker is sabel)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816.

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Wel is sinds het begin van de 16e eeuw al een dergelijke voorstelling op de zegels van Texel afgebeeld. Een zegel uit 1508 vertoont een omgekeerd anker, vergezeld van een leeuw.

Op een gevelsteen uit 1611 is de leeuw inmiddels vergezeld van een tweede aan de andere kant. Beide leeuwen zijn aanziend, en het geheel is niet op een schild geplaatst. Latere afbeeldingen geven dezelfde voorstelling wel op een schild.

Afbeeldingen

Volgens Sierksma zouden de twee leeuwen de Texelse en de Hollandse leeuw moeten voorstellen. Het wapen zou derhalve de rede van Texel voorstellen, waarbij Hollandse en Texelse schepen elkaar zouden ontmoeten. De Texelse leeuw (volgens Sierksma de linker) zou van groen moeten zijn, dit omdat de kleur van Texel groen is.

Het bovenstaande zegel is waarschijnlijk niet het oudste zegel. Van den Bergh noemt een zegel uit 1309 voor Texel waarop een kasteel met 3 gedekte torens en eronder de (onduidelijke) woorden ab urbe. Hij noemt verder het bovengenoemde zegel, als afdruk uit 1536, met de leeuw (beschreven als gaand ipv klimmend) en het anker.

Texel stond al aan het begin van de Middeleeuwen onder invloed van Holland. De Hollandse graven hadden er tot 1415 een speciale rentmeester. In 1289 was de soevereiniteit van de graven van Holland over het eiland vastgelegd. In 1415 verkreeg het eiland stadsrechten van Willem VI van Holland. Een echte stad is er echter op het eiland niet ontstaan.

De verklaring van Sierksma is misschien wel juist, wat betreft de Hollandse leeuw en de rede van Texel. De rede van Texel was inderdaad zeer belangrijk voor de Hollandse handels- en oorlogsschepen. De eerste leeuw kan dan ook wel de Hollandse leeuw zijn geweest; ook de kleuren komen daarmee overeen. De tweede leeuw is waarschijnlijk uit oogpunt van symmetrie opgenomen, zoals de functie als "ankerhouders" op de gevelsteen. Enig bewijs voor een groene Texelse leeuw is er niet.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Informatie gemeente Texel; Texel in het verleden, uitgave gemeente Texel, 1980.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.318
  • Waarvan afbeeldingen: 14.744

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site