Tynaarlo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


TYNAARLO

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1998 Eelde, Vries (ged), Zuidlaren

I : 3 september 1999
"Doorsneden; I in sinopel een hollend paard van zilver; II in goud een omgewende raaf van sabel; op een schildzoom van keel acht kornoeljebloemen van natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Tynaarlo/Coat of arms (crest) of Tynaarlo

Oorsprong/verklaring

Tynaarlo is op 1/12/1999 ontstaan na een naamswijziging van de oude gemeente Zuidlaren. Hoewel op 3/9/1999 de gemeente nog niet bestond, spreekt het Koninklijk Besluit al wel van een verlening aan de gemeente Tynaarlo.

Het wapen is een combinatie van het paard van Zuidlaren, de raaf van Eelde en de kornoeljes van Vries.

Voorafgaand aan dit wapen was door het Drents Heraldisch College een wapen voorgesteld met in de bovenste helft twee kornoeljes en in de onderste helft een raaf. Twee zwarte paarden fungeerden als schildhouders. De gemeenteraad ging echter niet akkoord met dit ontwerp en wilde het later verleende wapen. Het voornaamste bezwaar van enkele raadsleden was dat het wapen vaak zonder schildhouders zou worden afgebeeld, en dat daardoor het element van Zuidlaren (de paarden) niet meer zichtbaar zouden zijn.

Tynaarl1.jpg

Het eerste voorstel.

Terwijl het Drents Heraldisch College bezig was een nieuw wapen te ontwerpen, werden er ook enkele ontwerpen van burgers ingediend. Twee hiervan staan hieronder aangegeven.

Tynaarl2.jpg

Twee ingediende ontwerpen.

Beide ontwerpen, overigens door verschillende personen ingediend, vertonen drie bomen, een voor iedere voormalige gemeente, die het 'lo' (moerasbos) symboliseren en dus een sprekend element vormen. In het linker ontwerp staan drie blauwe rivieren getekend, die de Hunze, Drentsche Aa en Oude Aa voorstellen. Het schild van het linkerontwerp is van goud, dat de zandgrond symboliseert (Hondsrug, Tynaarlo Rug).
Het rechter ontwerp vertoont eveneens de bomen en een riviertje voor de Hunze. De arend staat voor Ar(ends)Lo, en is opgenomen als een sprekend element. Deze ontwerpen zijn in de gemeenteraad ook besproken, maar zijn niet verwerkt tot een voorstel aan de Hoge Raad van Adel . Inmiddels was het Drents Heraldisch College gekomen met het uiteindelijke ontwerp. Ook hiertegen rees bezwaar, omdat het paard van Zuidlaren 'naakt', dwz zonder tuigage, was weergegeven en dus anders was dan in het oorspronkelijke wapen. Hetzelfde gold voor de raaf van Eelde. Er werd door een inwoner een andere variant voorgesteld, met de 'correcte' versie van raaf en paard (Nieuwsblad van het Noorden, 3 april 1999)

Tynaarl3.jpg

Het 'correcte' wapen.

In genoemd krantenartikel wordt ook nog gepleit voor de opname van een vliegtuigje om het belang van het vliegveld Eelde binnen de gemeente weer te geven. Dit is echter niet verwerkt tot een tekening.

Bij de bespreking van het nieuwe wapen rezen verder nog bezwaren over de vormgeving en de positie van paard en raaf. Ook werd geopperd om twee wildemannen, karakteristiek voor Drentse heraldiek, op te nemen. Dit werd verworpen omdat anders de inbreng van Vries te groot zou worden. Uiteindelijk werd de ontwerptekening enigszins aangepast en werd het voorstel ingediend en verleend.


In 1999 publiceerde A. Daae twee ontwerpen die hij had gemaakt, maar wat niet waren gerealiseerd.

Het eerste voorstel:

Wapen van Tynaarlo (ontwerp)

Het wapen van de gemeente Eelde was een afspiegeling van het wapen van de Groningse familie Sighers die zich vanuit deze stad in Eelde gevestigd hebben, en zich later Sighers ter Borch noemden via de vrouwelijke lijn. In de hervormde kerk te Eelde ligt de grafzerk van de familie Hoornkens waarop het wapen van de familie Ter Borch staat afgebeeld: drie vliegende adelaars. Een ander voor de hand liggend symbool voor de gemeente Eelde is de borg waarvan alleen de resten zijn overgeleverd. Het was de woonplaats van de toenmalige machthebbers, die Eelde zijn belangrijke plaats in de historie gegeven hebben. Deze borg is in het voorstel tot uitdrukking gebracht door een zgn. gekanteelde schildvoet.

Het eerste voorstel:

Wapen van Tynaarlo (ontwerp)

In dit voorstel is de schildvoet gebleven, en iseen zwaard, dat zowel als symbool kan gelden voor het schultenambt dat vanuit Eelde uitgeoefend werd, als de rechtspraak in de 'seendkerk' te Vries, toegevoegd. De lelie als kerkelijk symbool en het kruis dat de herinnering aan de ridders van de Commanderij van de Duitse Orde te Bunne levendig houdt.


Literatuur: Rapport over de perikelen rond het nieuwe wapen met een mij onbekende titel van (minimaal) 24 bladzijden, dat mij is toegestuurd.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,300
  • Waarvan afbeeldingen: 14,726

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site