Westkerke

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Westkerke/Arms (crest) of Westkerke
WESTKERKE

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Zijnde gegeerd van sabel en goud van 10 stukken.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817 aan de gemeente Westkerke op Tholen.

De oorsprong van het wapen van Westkerke is erg onduidelijk. Bovenstaand wapen is verleend aan de gemeente Westkerke op Tholen, maar is waarschijnlijk historisch het wapen de verdronken heerlijkheid Westkerke op Schouwen, wat een vergelijkbaar wapen had. Gedurende de eeuwen zijn de wapens voor beide plaatsen nogal door elkaar gehaald. Vandaar dat beide heerlijkheden hier behandeld worden.

Er bestaan een aantal afbeeldingen van wapens van de beide Westkerkes:

Afbeeldingen

Afbeeldingen

De afbeeldingen van Schoemaker hebben weliswaar hetzelfde aantal geren als bij Smallegange, maar zijn een half verschoven. D.w.z. Bij afbeelding 3 begint Smallegange met een hele zwarte punt, bij Schoemaker met een halve. Dit is waarschijnlijk een vertekening door Schoemaker.

Het gemeentewapen lijkt sterk op het rederijkersbord, dat echter minder geren bevat. Het wapen op de kaart van Tholen (1750) wijkt daar echter weer sterk van af en komt meer overeen met de versie van Smallegange voor Schouwen. Het wapen van Smallegange voor Tholen is vrij uniek, alleen qua kleurverdeling komt het overeen met het latere gemeentewapen. De versie van de wapenkaart van Verburght lijkt eigenlijk ook niet op een van de anderen. Van der Aa maakt het er alleen nog maar ingewikkelder op, door (waarschijnlijk) beide wapens om te draaien.

Welk wapen is nu het juiste voor welk Westkerke ? Helaas is in het archief van de Hoge Raad van Adel niet aangegeven waarop de aanvraag is gebaseerd. Het is echter wel waarschijnlijk dat de burgemeester in zijn aanvraagbrief een tekening van het wapen op het rederijkersbord heeft opgestuurd. Dat daarbij een fout is gemaakt in het aantal geren is niet onlogisch.

Of Smallegange of Verburght nu het juiste wapen voor het Schouwse Westkerke geeft is ook niet duidelijk. Een groot aantal wapens van heerlijkheden wordt door beide verschillend weergegeven. De latere gemeentewapens zijn soms identiek aan Smallegange, soms aan Verburght, dus ook dat geeft geen uitsluitsel.

Beide wapens zijn waarschijnlijk afgeleid van het wapen van Duiveland, maar over een leenverband van een lid van het geslacht Van Duiveland over beide heerlijkheden is niet veel te zeggen.

Literatuur: Smallegange, 1696; Verburght, 1673; Van der Aa, 1839ev; Informatie gemeentearchief Tholen te Sint Maartensdijk; Schoemaker, 17??


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.540
  • Waarvan afbeeldingen: 13.278

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site