De Geldere

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heráldica del mundo
Lt-623.jpg
Heraldic collector's items catalogue
Jamaica.erb.jpg

Heraldic Collection 'De Geldere'

  • (nl) Een collectie van gemeentewapens gemaakt door S. de Geldere in de periode 1980-1995. De verzameling bestaat uit 280 A4 bladen met vrijwel alle op dat moment geldige Nederlandse gemeentewapens.
  • (en) A collection of Dutch municipal arms made by S. de Geldere between 1980-1995. The collection comprises all municipal arms valid at the time.

pages


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)